متقاضي محترم نماد اعتماد الکترونيکي
به اطلاع مي رساند، در راستاي تسهيل و تسريع در فرايند اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي ، تغییراتی در کارتابل متقاضیان صورت پذیرفته و چک لیست الزامات از 32 مورد به 15 مورد تقلیل یافته است که برخی از این تغییرات به شرح ذیل می باشد:
- تغيير در نحوه احراز آدرس محل فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي (ارسال کد منحصر به فرد، به آدرس فيزيکي کسب و کار اينترنتي از طريق پست و درج کد توسط متقاضي در سامانه)
- احراز شماره تماس محل فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي (برقراي تماس تلفني با شماره تماس اعلام شده توسط متقاضي و کنترل سيستمي پاسخگويي آن)
- احراز شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیامکی

متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی از این پس می توانند مراحل لازم جهت دریافت تاییدیه ردیف های 13 الی 15 مندرج در چک لیست الزامات را از طریق این سامانه پیگیری نمایند.